2A A-stroom

Algemene vorming

Waar je in het eerste jaar nog 27 uur algemene vorming hebt, gaan we in het tweede jaar A-stroom over naar 25 uur algemene vorming. Dit biedt meer mogelijkheden om te verdiepen in de vorm van basisopties.

ICT

De digitale wereld evolueert heel snel. In het uur ICT reiken we  overkoepelende kennis en vaardigheden aan. Tijdens de basisvorming kunnen de aangeleerde technieken verder worden ingeoefend. Voor het aanleren van de digitale basisvaardigheden vertrekken we vanuit het dagelijks leven.

Vaardig in Nederlands en Frans

Leerlingen gebruiken tijdens de schooluren heel wat vaardigheden bij lezen, schrijven, spreken en luisteren en dit in verschillende talen.

Deze basisvaardigheden zijn voorwaarden om goed mee te kunnen in onze maatschappij. In het lesuur ‘Vaardig in Nederlands en Frans’ willen we leerlingen een positieve houding laten ervaren tegenover lezen. We begeleiden hen in het uitvoeren van creatieve spreekopdrachten, brengen hen de kracht van het luisteren bij en willen we inzetten op  zakelijk en artistiek schrijven, zowel in het Nederlands als in het Frans.

De basisopties van het tweede jaar

Ook in het tweede leerjaar mag je voor 5u in de week keuze maken voor een bepaald interessegebied. Deze keuze is noch een voorafname, noch bepalend voor een bepaalde richting in de tweede graad.

Latijn

Ga je voluit voor Latijn, dan maak je een zeer leerrijke en uitdagende keuze! Je duikt elke week 5 lesuren in de taal en de cultuur van de Romeinen en zal ook in dit leerjaar ontdekken dat de Romeinen aan de basis liggen van onze moderne samenleving.

Jouw aanleg voor en inzicht in taal is mooi meegenomen. We bouwen verder op wat we in het eerste jaar hebben gezien: woordenschat wordt uitgebreid en we verdiepen ons verder in de rijkdom van de taal en de Romeinse cultuur.

Je zal merken dat het Latijn jou taalvaardiger maakt. Je krijgt inzicht op vlak van zinsstructuren en dat biedt een grote meerwaarde voor je andere (taal)vakken. Latijn leert jou ook leren: het memoriseren van de woordenschat traint je geheugen en blijft jou stimuleren op regelmatige basis te werken.

Economie en organisatie

Op welke manier kan ik mijn geld beter sparen en dus misschien rijk worden?

Bij economie en organisatie ontdek je hoe de bedrijven over de hele wereld om jouw aandacht vechten en zo hun doelen proberen te bereiken. Hoe ze nu én in de toekomst zullen werken, rekening houdend met het milieu, de overheid en de consumenten.

Door een eigen pop-up op te starten, zal je ook ontdekken hoe je het gat in de markt vindt, klanten aantrekt, een marketingplan opstelt, je winstmarges bepaalt….Net als de grote bedrijven. Hiervoor zijn communicatieve -, ICT- en rekenvaardigheden heel belangrijk.

Zie jij jezelf later in de businesswereld? Neem hier de eerste stap.”

Maatschappij en welzijn

In de basisoptie Maatschappij en welzijn ontwikkel je een persoonlijke en gezonde levensstijl vanuit zowel menselijke en natuurwetenschappelijke aspecten.

Vanuit de theorie leer je technische vaardigheden toepassen in de praktijk.

Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en leert sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties toepassen.

Moderne Talen en wetenschappen

Moderne talen? Wetenschappen? Wekken alleen al deze woorden jouw interesse?

Ga je voor deze basisoptie, dan maak je een veelzijdige keuze. Je krijgt een verdieping en uitbreiding van enkele vakken uit je algemene vorming.

Frans, Engels en Nederlands geven nog meer hun geheimen prijs!

We kneden jou tot een ‘praatvaar’ die graag met anderstaligen leert communiceren en voor onze multiculturele samenleving openstaat.

Een kleine wereldburger die creatief met taal aan de slag gaat en gewoon van taal geniet.

In deze basisoptie focussen we ook op natuur- en wetenschappelijke verschijnselen.

Een ruim aanbod van wetenschappen doet jou in de wondere wereld van chemie, fysica of biologie duiken.

Je leert meer zelfstandig werken en onderzoekt de relatie tussen deze wetenschappen en het dagelijkse leven.

STEM-technieken

Kies je voor STEM-technieken in het tweede jaar, dan onderzoek je prototypes voor een technisch-wetenschappelijke uitdaging in functie van een mogelijke realisatie.

Je past verscheidene ontwerpmethoden en realisatietechnieken toe.

Deze optie laat jou interessegebieden verkennen waarin STEM een belangrijke rol speelt, zoals mechatronica, communicatie- en informatietechnologie, levenswetenschappen, constructies en ruimtelijke ontwikkeling.

STEM-wetenschappen

Kies je voor STEM-wetenschappen, dan maak je een zeer boeiende keuze. Je onderzoekt technisch-wetenschappelijke uitdagingen. Je leert abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren. Je zet ook de eerste stappen in programmeren.

Jouw onderzoekende en ontwerpende vaardigheden worden in het vak STEM-wetenschappen verder ontwikkeld.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Uurrooster

Vakken# uur
Godsdienst2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Natuurwetenschappen1
Mens en samenleving1
Wiskunde4
Lichamelijke opvoeding2
Muziek1
Techniek2
ICT1
Basisoptie5
Vaardig in Nederlands en Frans1
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op