Directieteam

Algemeen directeur

Özkan Cetin

ozkan.cetin@sint-laurens.be+32 (0)9 345 53 19

Pedagogisch directeur

Lieve Hemelaer

lieve.hemelaer@sint-laurens.be+32 (0)493 99 65 61

Technisch directeur

Eric Van Gucht

eric.vangucht@sint-laurens.be+32 (0)497 08 80 64

Ondersteuning directieteam

Annick Biesbroeck

annick.biesbroeck@sint-laurens.be

Campusverantwoordelijken en domeincoördinatoren

Domeincoördinator eerste graad

Heidi van Hecke

heidi.vanhecke@sint-laurens.be

Domeincoördinator Wachtebeke

Kim D’Hooge

kim.dhooge@sint-laurens.be

Domeincoördinator STEM - Nijverheid

Cédric Van der Meiren

cedric.vandermeiren@sint-laurens.be

Domeincoördinator STEM - Wetenschappen

Katrijn Vande Riviere

katrijn.vanderiviere@sint-laurens.be

Domeincoördinator Maatschappij en Welzijn

Brendy Remy

brenda.remy@sint-laurens.be

Domeincoördinator Economie en Organisatie / Taal en Cultuur

Birgitta van Zuuren

birgitta.vanzuuren@sint-laurens.be

Ondersteuning & ICT

Logistiek

Kristof Timmermans

kristof.timmermans@sint-laurens.be

ICT-coördinator (pedagogisch)

Steven Rauch

steven.rauch@sint-laurens.be

ICT-coördinator (technisch)

Wim Brückmann

wim.bruckmann@sint-laurens.be

technisch/pedagogisch ICT-coördinator

Yannis Thielemans

yannis.thielemans@sint-laurens.be

Zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiding

Zorgcoördinator eerste graad

Nikki De Vent

Leerlingenbegeleiding bovenbouw

Veerle T'Kindt & Indira Dormaels

Leerlingenbegeleiding eerste graad

Eva Vandenberghe & Annick Vercauteren

Zorgcoördinatoren bovenbouw

Katrien De Vilder & Annick Vercauteren

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB

Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg

info@vclbgent.be+32 (0)9 277 84 00https://www.vclbgent.be

Schoolarts

Dr. F. Carton

frederike.carton@vclbgent.be

Sociaal verpleegkundige

Mevr. M. D’hont

marleen.dhont@vclbgent.be

Maatschappelijk werkster

Mevr. S. Kiabi

soad.kiabi@vclbgent.be

Lerarenteam

Op onze school geven om en bij de 170 leraren het beste van zichzelf. Ze zijn de bondgenoten van onze leerlingen: met een hart voor hun klassen en vak doen zij onze jongeren groeien en bloeien.

Ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel is onze rots in de branding.

Het papierwerk en de boekhouding liggen in handen van bekwame mensen die in alle stilte het beste van zichzelf geven en zorgen dat de administratie tiptop in orde is.

Het opvoedend personeel vinden we op elke campus. Elke graad heeft een eigen leerlingensecretariaat waar iedereen op elk moment van de dag terechtkan. Onze secretariaatsmedewerkers zijn de ogen en oren van hun campus, weten wat er leeft en staan in voor de praktische organisatie.

Onderhoudspersoneel

Nette klassen en gangen, propere refters en trappen en frisse toiletten: het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal! Ons onderhoudspersoneel ziet er op toe dat we alles kraaknet houden. Stof, vuil of afval krijgt bij hen geen kans. Zij ijveren voor een brandschone school. Op elke campus zijn ze dan ook dagelijks in de weer om elk plekje piekfijn te houden. En als school met een hart voor het milieu werkt iedereen samen met hen aan afvalarme campussen.

De leerlingenraad

Sint-Laurens hecht belang aan het geven van een stem aan de leerlingen. Inspraak is immers een gezonde basis voor een goede samenwerking. Een leerlingenraad is daarom een belangrijk orgaan binnen onze school. Elke campus heeft een eigen leerlingenraad en elke leerling kan zich aansluiten. Onze ‘leerlingenradertjes’ laten hun voelsprieten het werk doen en geven aan de verantwoordelijke door wat onder de leerlingen leeft. Er is ruimte voor vragen en voorstellen.

De leerlingenraad staat bovendien garant voor toffe activiteiten die de middagpauzes opvrolijken. Een touwtrektornooi, een fuifje, het verkopen van snoepjes, een filmweek of het bezoek van Sinterklaas? Eén adres: de leerlingenraad. Voor en door leerlingen!

De ouderraad

De ouderraad van Sint-Laurens Secundair Onderwijs is een team enthousiaste mama’s en papa’s dat het leven op onze school op de voet volgt en de betrokkenheid en samenwerking tussen de school en ouders wil bevorderen.

De ouderraad organiseert jaarlijks lucratieve acties zoals de verkoop van kerstrozen of koeken en ondersteunt de school ook bij tal van activiteiten zoals onder andere bij de openschoolavond en het galabal.

Er is één ouderraad voor de volledige school. De leden vergaderen een 6-tal keer per schooljaar. De raad is ook vertegenwoordigd in de schoolraad.

De ouderraad is te bereiken via: ouderraad@sint-laurens.be

De schoolraad

De schoolraad is een wettelijk bepaald adviesorgaan dat zich richt op participatie in onze school. De schoolraad vertegenwoordigt ouders, leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap (= onze ‘buren’ die in de directe omgeving van de school wonen). De directeur woont van rechtswege de vergadering bij met een raadgevende stem.

De schoolraad houdt de vinger aan de pols en bewaakt de voeling met de school. De raad heeft een adviserende rol: eventuele wijzigingen in het studieaanbod of het schoolreglement, aanpassingen aan de infrastructuur, nieuwe projecten, … worden door de leden besproken. De raad kan bovendien het schoolbestuur interpelleren over kwesties die het personeel, de leerlingen of de ouders aanbelangen.

De interne werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.