Onderbouw

Als je uit het basisonderwijs komt, zijn er twee mogelijkheden:

  • Beschik je over een getuigschrift van het basisonderwijs dan kan je starten in de A-stroom.
  • Beschik je niet over een getuigschrift van het basisonderwijs dan start je automatisch in de B-stroom.

In het tweede jaar kiezen leerlingen een basisoptie. Het zijn die opties die een bredere observatie en oriëntatie mogelijk maken. Als het ware een verfijning van interesses en talenten. Toch liggen ook na dit leerjaar alle studierichtingen open. Wij garanderen voor onze 2de en 3de graad een ruim studieaanbod.

Het is de bedoeling dat leerlingen op het juiste moment goed georiënteerd worden en een studiekeuze op maat kunnen maken.

Bovenbouw

In het vernieuwde onderwijs maak je een keuze voor “een domein” op basis van jouw interesses. Dit zijn de vier domeinen die onze school aanbiedt.

STEM

Je interesseert je voor verschijnselen in de natuur en je bent nieuwsgierig naar de logische verklaringen ervan. Techniek boeit je: je wil weten hoe dingen precies in elkaar moeten zitten om ze goed te doen functioneren.

Je vindt plezier in het onderzoeken van natuurwetenschappelijke en/of technische verschijnselen. Je ontdekt graag nieuwigheden en bent creatief in het zoeken naar antwoorden op wetenschappelijke vragen. Je ontwerpt graag originele en bruikbare voorwerpen.

Je bent geïnteresseerd in toepassingen vanuit de wetenschappen voor het dagelijkse leven zoals engineering, geneeskunde of informatica. Je vindt plezier in het ontwikkelen van je technische vaardigheden met allerhande materialen en gereedschappen.

Maatschappij en welzijn

Je interesseert je voor mensen en hoe ze binnen onze samenleving leven en functioneren. Je bent geboeid thema’s zoals welzijn, lichaamszorg, lifestyle, voeding, gezondheid, agogiek, mens en samenleving. Je wil meer weten over de werking van het menselijk lichaam, de maatschappij, het gedrag van de mens en eigenschappen van menselijke producten en materialen. Een creatieve uitdaging is voor jou belangrijk. Je wil mensen begeleiden of zorg dragen voor anderen. Je bent geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij vanuit een kritische en onderzoekende houding.

Economie en organisatie

Je interesseert je voor economie en je wil weten hoe ondernemingen functioneren. Je bruist van ideeën, misschien schuilt in jou een toekomstige ondernemer. Je communiceert graag. Je bent geïnteresseerd in innovaties op het vlak van informatietechnologie.

Taal en cultuur

Je interesseert je voor taal in al zijn rijkdom en je houdt ervan. Omgaan met verschillende talen en culturen vind je belangrijk. Je beleeft plezier aan lezen, luisteren, spreken, schrijven en spelen met taal. Je durft het woord nemen, zowel schriftelijk als mondeling. Je volgt innovaties op het vlak van sociale media en presentatietechnieken op. Je beseft dat je via taal je eigen denken en dat van anderen kan doen bewegen. Je bent nieuwsgierig naar andere culturen en naar cultureel erfgoed. Je verdiept je in taal en literatuur.

Wanneer je voor jezelf kan bepalen waardoor jij geboeid kan worden, dan zal je op basis van jouw mogelijkheden gerichter voor “een finaliteit” kiezen. We leggen de mogelijkheden verder uit.

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarop je als leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting.

Doorstroomfinaliteit

Studierichtingen met een doorstroomfinaliteit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen. Die hebben als doel om jou succesvol te laten doorstromen naar masteropleidingen, maar ook professionele bachelors zijn een mogelijkheid.

Een aantal richtingen zijn breder: ze zijn domeinoverschrijdend (DO) en bereiden voor op een brede waaier aan hogere opleidingen. Andere zijn specifieker: ze zijn domeingebonden (DG) en bereiden vooral voor op een specifiek pakket van opleidingen die inhoudelijk aansluiten bij de studierichting.

Het grootste aandeel in het lessenpakket blijft hier de algemene vorming.

Dubbele finaliteit

Studierichtingen met een dubbele finaliteit zijn theoretisch en praktisch gericht. Ze hebben de bedoeling om jou succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen). De leerling behaalt na het 6de jaar één of meerdere beroepskwalificaties (BK’s) waarmee hij op de arbeidsmarkt kan komen.

In het lessenpakket is een evenredige verdeling van de algemene vorming, praktische vorming en technische vorming.

Arbeidsmarktfinaliteit

Studierichtingen met een arbeidsmarktfinaliteit bereiden jou voor op de arbeidsmarkt, dus op een job. Je behaalt na het 6de jaar één of meerdere beroepskwalificaties (BK’s) waarmee hij op de arbeidsmarkt kan komen. Na het 6de jaar kan je eventueel nog verder studeren in een beroepsgerichte Se-n-se of graduaatopleiding (= hbo5-opleidingen).  Doorstromen naar een bachelor kan enkel na een schakeljaar dat voorbereidt op hoger onderwijs.

Het lessenpakket bestaat grotendeels uit praktische vorming, aangevuld met algemene vorming en technische vorming.