Jongeren groeien op in onze samenleving. Ze groeien echter niet alleen ‘op’ in het leven, ze groeien ook ‘in’ het leven. Beetje bij beetje zoeken en vinden jongeren hun plekje in dat leven, in het samen-leven. De rol van onderwijs hierin is onmiskenbaar groot. Scholen bouwen immers de brug naar de integratie van hun leerlingen in de maatschappij.

Sint-Laurens maakt deel uit van de Broeders van Liefde. De scholen van de katholieke congregatie bieden onderwijs dat wil focussen op wat een leerling kan én wie een leerling is. De vorming van de persoonlijkheid is dus ruim zo belangrijk. Jongeren worden klaargestoomd voor hoger onderwijs, de arbeidsmarkt en hun persoonlijke toekomst. In dat licht werken wij aan een gezonde mix van kennis, vaardigheden en attitudes. Samen met de leerlingen zoeken we hun talenten, laten die ontplooien.

De pedagogische principes van ons onderwijs vinden hun fundament in de ‘pedagogie van de Caritas’, dat is vertaald in het eigen opvoedingsproject van de Broeders van Liefde. Als school van de congregatie streven wij waarden en normen na die de persoonlijkheid van onze leerlingen mee helpen ontwikkelen en intermenselijke relaties bevorderen.

De doelen die wij ons stellen bereiken wij in de eerste plaats in de klas. De lessen zijn een essentiële  sleutel tot succes. De individuele leraar speelt hier een niet onbelangrijke rol. Een goede leerkracht zien wij als een gepassioneerde professioneel. Betrokken, teamgericht, bekwaam, verantwoordelijk en geïnspireerd: een kleurrijk palet van attitudes en vaardigheden dat een leraar tot een bepalende figuur maakt in het opvoedingsproces van leerlingen.

Evengoed kleuren we buiten de klaslijntjes: inleefdagen, excursies, meerdaagse reizen, bezoeken aan musea, sport en spel, taalwedstrijden, Olympiades, … dragen bij tot een opvoeding die ruimte laat voor sociaal en (multi)cultureel engagement.

‘School maken’ overstijgt de relatie leraar-leerling: alle personeelsleden en ouders maken ruimte voor een kader waarin geleerd kan en mag worden. Iedereen draagt de verantwoordelijkheid voor wat zich op onze school afspeelt. Samen één.

Lees hier in een handvol minuten hoe ons opvoedingsproject voor jouw zoon of dochter eruit ziet.