Missie

Sint-Laurens secundair onderwijs draagt de schoolgaande jeugd een warm hart toe. Vanuit de geest en de traditie van de Broeders van Liefde hebben wij oog voor elke leerling die ons wordt toevertrouwd. De filosofie van de Caritas dragen we hoog in ons vaandel.

Ontluikende talentenkwaliteitsvol onderwijs en respect: het zijn de basisingrediënten van ons gesmaakte recept. Een brede waaier aan studierichtingen nodigt leerlingen uit het beste in hen naar boven te halen.

Onderwijs overstijgt ook de muren van het klaslokaal. Wij hechten veel belang aan sport, cultuur, muziek en sociale betrokkenheid. En de kers op de taart? De passie waarmee een team van vakbekwame en gedreven leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteunend personeel en directie dag in dag uit de ondernemers van morgen op weg helpt en laat groeien naar volwassenheid.

Samen lopen we school, samen maken we school. Studeren op Sint-Laurens is studeren voor je toekomst.

Visie

Een creatieve duizendpoot, de wetenschapper van morgen, een talenknobbel? Een krak in techniek, de econoom in spe of maatschappelijk bewogen? Bij ons zijn jullie aan het juiste adres!

‘Talent kweek je,’ zegt men wel eens. Of: ‘Talent heb je.’ Wij weten dat onze leerlingen talenten hebben en we helpen die met plezier ‘kweken’. Interesses laten ontbolsteren of ontluiken, dat is de kracht van goed onderwijs.

In dat licht hebben wij een breed aanbod studierichtingen die wij in 4 belangstellingsgebieden of domeinen indelen:

  • economie en organisatie
  • maatschappij en welzijn
  • STEM
  • taal en cultuur

Wij richten ons op kwaliteitsvol en competentiegericht onderwijs: kennis, vaardigheden en attitudes zijn wezenlijke radertjes in het geheel en komen in dezelfde mate aan bod. Elke leerling moet ook zichzelf kunnen zijn. Bij ons krijgen ze de kans de grenzen van hun kennen en kunnen af te tasten. De lat mag hierbij hoog liggen, maar ze moet wel haalbaar blijven.

Minderwaardige studierichtingen bestaan niet, laten we daar heel duidelijk in zijn. Elke studierichting op onze school heeft haar eigenheid en biedt onze leerlingen maximale kansen om hun gekozen weg succesvol af te leggen. Wij zien dan ook geen heil in het scheiden of stigmatiseren van onderwijsvormen. Schotten tussen Doorstroom/aso, Arbeidsmarkt/bso en Dubbele finaliteit/tso hebben wij niet. Algemeen vormende, beroepsvoorbereidende en technisch georiënteerde richtingen zitten als het ware samen aan één ronde tafel. Geen hiërarchie. We staan voor gelijkwaardigheid en respect. Leerlingen moeten de juiste keuzes kunnen maken. Het lijkt ons maar fair alle opties voor hen open te houden.

Elke leeftijd vraagt ook een meer specifieke aanpak. We geven onze jongere leerlingen de tijd en ruimte om te leren en studeren binnen een eerste graad, met een eigen campus en coördinator. Stap voor stap bouwen we hun verantwoordelijkheden op en richten we de blik op de toekomst. Daar waar leerlingen van de eerste graad nog proeven van de geborgenheid van de basisschool, dat beetje bij beetje ontgroeien en zich het schoolse leven bij ons eigen maken, worden leerlingen van de bovenbouw meer uitgedaagd in hun specifieke richting. Met een deskundige hand leiden we hen naar een zesde of zevende jaar, waar zij zich verder bekwamen in hun vakken. Het zijn de laatste stappen voor ze de sprong maken naar de arbeidsmarkt of naar hogere studies.

Het staat buiten kijf dat jongeren bulken van talent. Sint-Laurens is een ideale kweekvijver voor dat talent.