3MWW Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Het is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit gericht op een specifieke waaier aan opleidingen waar mens en samenleving centraal staan. Het combineert een brede algemene vorming met een inleiding in de filosofie, sociologie en psychologie.

Je bent nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving. Je hebt interesse in je eigen gedrag en dat van anderen. Deze domeingebonden richting doet je nadenken over essentiële levensvragen en leert je kritisch omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen. Je bent geboeid door de actualiteit. Maatschappij en welzijnswetenschappen verkent de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement en levert hier een bijdrage in. Je bezit een basis aan communicatieve vaardigheden en je bent bereid deze aan te scherpen. Sociaalvoelend zijn, in team kunnen functioneren en durven verantwoordelijkheid te nemen is een noodzakelijke voorwaarde. Je hebt respect voor iedereen.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Sociale gezondheidswetenschappen,
 • Criminologie,
 • Psychologie,
 • Pedagogische wetenschappen,
 • Pedagogie van het jonge kind,
 • Onderwijs,
 • Sociaal-agogisch werk,
 • Verpleegkunde,
 • Ergotherapie,
 • Logopedie,
 • Orthopedagogie,

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Humane kunstbeschouwing1
ICT1
Inleiding filosofie2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands4
Sociologie en psychologie6
Wiskunde4
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op