3OL Organisatie en logistiek

Organisatie en logistiek is een praktijk- en beroepsgerichte studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop-en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten; daarbij is het correct toepassen van Nederlands, Frans en Engels een belangrijke doelstelling. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Je hebt interesse in logistieke en administratieve taken binnen het bedrijf en wordt geboeid door de structuur van de moderne onderneming en de logistieke goederen- en informatiestroom. Je communiceert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal-en verkoopactiviteiten. Je zet doelgericht ICT-kennis in (je kan typen en met Word en Excel overweg) en kan nauwgezet werken. Aanleg voor moderne vreemde talen en communicatieve vaardigheden zijn een meerwaarde.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Arbeidsmarkt

Op het einde van de 3de graad behaal je beroepskwalificaties (BK’s) en kan je op de arbeidsmarkt aan de slag.

  • BK magazijnier: Het verrichten van specifieke uitvoerende taken/werkzaamheden met betrekking tot goederenbehandeling (rekening houdend met kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen) en het waarnemen van de correcte uitvoering van de coördinatiemaatregelen die genomen werden door de leidinggevende teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen
  • BK winkelverkoper: De winkelverkoper werkt klantgericht om producten/diensten aan particuliere klanten te verkopen teneinde de commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren.
  • BK Administratief medewerker onthaal: Het correct onthalen en informeren van personen en het uitvoeren van beperkte administratieve taken rekening houdend met de richtlijnen van de organisatie teneinde de bezoekers klantvriendelijk te onthalen en de organisatie hieromtrent te ondersteunen.

Uurrooster

Vakken# uur
Frans3
Engels3
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Nederlands4
Wiskunde2
Organisatie en logistiek
documentenstroom en onthaal8
retail en logistiek5
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op