3BT Biotechnieken

Biotechnieken is een theoretisch-praktische wetenschappelijke studierichting met een dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en focussen in het specifiek gedeelte op chemie, biologie en statistiek. De labo- en STEM-vaardigheden en het analyseren van biochemische productieprocessen staan centraal.

In biologie komen eigenschappen van levende systemen aan bod. Heel wat tijd gaat naar microscopie en microbiologie. In chemie staan inzichten in bouw, structuur en eigenschappen van materie centraal naast de wisselwerking tussen materie en energie.  In fysica wordt vooral ingegaan op kracht en verandering van beweging en energieomzettingen.

Voor alle wetenschapsvakken worden er voldoende labo-uren voorzien. In de tweede graad worden de labo- en productietechnieken vooral aangebracht vanuit een klassituatie voor biologie en chemie. In de derde graad zal vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer overgegaan worden naar de industriële context en worden de operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker.

In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Je kiest voor deze richting als je houdt van chemie, laboactiviteiten en biochemische processen. Je werkt graag nauwkeurig en hebt oog voor detail. Onderzoeken, analyseren en oplossingen zoeken voor problemen zijn een kolfje naar jouw hand.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Bacheloropleidingen

  • Biotechniek,
  • Gezondheidszorg,
  • Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie)

Arbeidsmarkt

Op het einde van de 3de graad behaal je 3 beroepskwalificaties (BK’s):

  • BK Labotechnisch medewerker: voert eenvoudige routinematige analyses uit op zelfgenomen stalen, houdt het laboratorium(materieel) operationeel en voert basisonderhoud uit ter ondersteuning van laboratoriumwerkzaamheden.
  • BK Laboratoriumassistent: kiest de gepaste werkwijze voor de uit te voeren analyses, bereidt eenvoudige analyses voor, analyseert en evalueert stalen en zorgt voor voldoende beschikbaar en goed onderhouden laboratoriummaterieel ter ondersteuning van laboratoriumwerkzaamheden.
  • BK Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie: heeft als takenpakket het opvolgen van productiegegevens, het instellen, bedienen en het sturen van de productie, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften.

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
ICT1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Biotechnieken
biologie3
chemie2
fysica3
labo- en productietechnieken6
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op