3NW Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische, wetenschappelijke studierichting. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming.  Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping van en vorming in de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Ook zorgt het voor een sterkere wiskundige ontwikkeling.

In deze richting bouw je doorgedreven wetenschappelijke inzichten op. Voor biologie komen eigenschappen van levende systemen aan bod. In chemie staan inzichten in bouw, structuur en eigenschappen van materie centraal, naast de wisselwerking tussen materie en energie. In fysica wordt vooral ingegaan op kracht en verandering van beweging en worden energieomzettingen bestudeerd.

Naast deze concepten leer je wetenschappelijke methoden en experimentele vaardigheden toepassen. Natuurlijke en technische systemen worden geanalyseerd en modellen worden ontwikkeld om verklaringen te vinden of om STEM-oplossingen te ontwikkelen. Je krijgt meer inzicht in de verbanden tussen wetenschappen, wiskunde, technologie en de samenleving.  Je bent nieuwsgierig van aard, wil graag zelf experimenteren en kan logisch redeneren.

Natuurwetenschappen is een domeinoverschrijdende studierichting, wat betekent dat er een voldoende talig abstractievermogen van de leerling verwacht wordt en er een verdiepte basisvorming gegeven wordt voor taalvakken en geschiedenis.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

Studiegebied STEM
 • Architectuur,
 • Industriële wetenschappen en technologie,
 • Productontwikkeling,
 • Toegepaste wetenschappen,
 • Biotechniek,
 • Biomedische wetenschappen,
 • Toegepaste wetenschappen,
 • Toegepaste biologische wetenschappen,
 • Biochemie en biotechnologie,
 • Biologie,
 • Chemie,
 • Geografie,
 • Geologie,
 • Bewegings-en Revalidatiewetenschappen,
 • Farmaceutische wetenschappen,
 • Geneeskunde,
 • Tandheelkunde,
 • Diergeneeskunde,
Andere studiegebieden
 • Taal- en letterkunde,
 • Economie,
 • Sociale wetenschappen,

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
ICT1
Lichamelijke opvoeding2
NW Biologie2
NW Natuurwetenschappen3
NW Fysica3
Wiskunde5
Nederlands4
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op