3MW Maatschappij en Welzijn

Het is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan, evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. In functie van zorg verlenen ontwikkel je een wetenschappelijke theoretische basis. Daarom is maatschappij en welzijn opgebouwd rond de vakken gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving, alsook fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leer je van uit een holistische mensvisie en in een gezinscontext zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Je hebt interesse in onze leefomgeving, bent sociaalvoelend en hebt een groot inlevingsvermogen. Je werkt graag systematisch, zelfstandig en hygiënisch. Graag werken met en voor zowel kinderen als volwassenen is noodzakelijk. Je bezit een goede dosis praktische vaardigheden en wil zorgend aandacht aan anderen schenken. Je kan ook in een team functioneren en verantwoordelijkheid dragen, met respect voor iedereen. Je bezit een basis aan communicatieve vaardigheden en je bent bereid deze verder in te oefenen.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Bacheloropleidingen

 • Pedagogie van het jonge kind,
 • Ergotherapie,
 • Logopedie,
 • Onderwijs,
 • Verpleegkunde,
 • Sociaal werk,
 • Orthopedagogie,

Arbeidsmarkt

Op het einde van de 3de graad Gezondheidszorg behaal je de beroepskwalificatie:

 • BK Verzorgende: ondersteunt de zorgvrager en zijn omgeving bij de activiteiten van het dagelijks leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped) agogische zorg en bij activiteiten zowel binnen als buitenshuis.
 • BK Zorgkundige: volgt onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op, begeleidt deze bij de activiteiten van het dagelijks leven, voert toegewezen verpleegkundige handelingen uit en staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning.

Op het einde van de 3de graad Opvoeding en begeleiding behaal je de beroepskwalificatie:

 • BK Kinderbegeleider baby’s en peuters: De kinderbegeleider baby’s en peuters voedt de baby’s en peuters op, verzorgt hen en doet dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen. De kinderbegeleider stimuleert de baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling en ondersteunt de ouders als eerste opvoeders.
 • BK Kinderbegeleider schoolgaande kinderen: De kinderbegeleider schoolgaande kinderen begeleidt de kinderen van de basisschool buiten de schooltijd en draagt bij aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen.

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
ICT1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Maatschappij en welzijn
gezondheid en welzijn3
indirecte zorg2
pedagogisch handelen5
anatomie en fysiologie1
creatieve vaardigheden1
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op