2B B-stroom

Waar je in het eerste jaar nog 27 uur algemene vorming hebt, gaan we in het tweede jaar B-stroom over naar 20 uur algemene vorming. Dit biedt meer mogelijkheden om te verdiepen in de vorm van basisopties.

Klasuur

Leerlingen moeten wennen aan een nieuwe school, nieuwe leerkrachten, nieuwe vakken en een nieuwe manier van leren. Om de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs vlot te laten verlopen, wordt er wekelijks één uur de tijd vrijgemaakt om samen met de klastitularis hierrond te werken: hoe loopt het in de klas, wat waren leuke momenten, wanneer liep het moeilijker en hoe kunnen we dit samen op een creatieve manier aanpakken. Thema’s zoals pesten, respect, vriendschap, opkomen voor jezelf … komen hier aan bod.

De leerlingen leren ook vlot met Smartschool werken, krijgen info over de nettiquette van een e-mail en besteden aandacht aan het maken van een goede boekentas, een examenplanning en methoden om te leren studeren.

ICT

De digitale wereld evolueert heel snel. In het uur ICT reiken we overkoepelende kennis en vaardigheden aan. Tijdens de basisvorming kunnen de aangeleerde technieken verder worden ingeoefend. Voor het aanleren van de digitale basisvaardigheden vertrekken we vanuit het dagelijks leven.

De basisopties van het tweede jaar

In het tweede leerjaar mag je voor 5u in de week keuze maken voor een bepaald interessegebied. Deze keuze is noch een voorafname, noch bepalend voor een bepaalde richting in de tweede graad.

Economie en organisatie – Maatschappij en welzijn

Bij Economie en organisatie ontdek je hoe de bedrijven over de hele wereld om jouw aandacht vechten en zo hun doelen proberen te bereiken. Hoe ze nu én in de toekomst zullen werken, rekeningen houdend met het milieu, privacy en duurzaamheid.

Daarnaast ga je ook zélf op zoek binnen jouw eigen pop-up winkel naar het antwoord op deze vragen. Hiervoor zijn communicatieve, ICT en reken vaardigheden heel belangrijk.

Zie jij jezelf later in de business wereld? Neem hier de eerste stap.

Bij Maatschappij en welzijn ga je in de voedingslessen op zoek naar een gezonde levensstijl. We bereiden lekkere, gezonde maaltijden en leren samen aan een mooi gedekte tafel een maaltijd nuttigen.

We richten ons ook op persoonlijke lichaamszorg. Aandacht hebben voor je eigen kledij en het interieur of de inrichting van een woning: het komt allemaal aan bod.

Je leert sociale en communicatieve vaardigheden en je zal ze moeten toepassen in verschillende situaties.

STEM-technieken: mechanica – elektriciteit

In deze basisoptie ligt de klemtoon op het realiseren van technische systemen, het gebruiken van gereedschappen, toestellen en machines, het ontdekken van materiaaleigenschappen en het inzetten van nieuwe technologieën.

Je ontdekt verder je interesses en competenties door praktijkgerichte projecten rond mechanica en elektriciteit.

Je onderzoekt de stabiliteit van constructies, opwekking van duurzame energie, een eenvoudig teeltsysteem, …

Ook je digitale vaardigheden worden verder ontwikkeld en zal je moeten toepassen in allerlei opdrachten.

Veiligheid is steeds een belangrijk aandachtspunt.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Uurrooster

Vakken# uur
Godsdienst2
Nederlands3
Frans2
Engels1
Mavo2
Wetenschappen1
Wiskunde3
Lichamelijke opvoeding2
Beeld1
Muziek1
Techniek2
Klasuur1
ICT1
Basisoptie10
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op