4ZW Zorg en Welzijn

Het is een praktische studierichting in de arbeidsgerichte finaliteit, gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving. Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie. In zorg en welzijn staat actief leren centraal. Het is een boeiende basisopleiding waar het accent op actief beleven ligt. Je maakt kennis met de zorg- en dienstensector. Zowel indirecte zorg (gezonde maaltijden bereiden, onderhoud van een woning en kledij) als directe zorg (zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen) komen aan bod. Via praktijklessen en werkplekleren leer je reflecteren over jezelf en je manier van handelen. De taken binnen deze opleiding richten zich op valide mensen. Graag werken met en voor kinderen en volwassenen is noodzakelijk. Je bezit een goede dosis praktische vaardigheden en wil zorgend aandacht aan anderen schenken. Je kan ook in een team functioneren en verantwoordelijkheid dragen, met respect voor iedereen. Een basis communicatieve vaardigheden is een noodzakelijke voorwaarde.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Arbeidsmarkt

Op het einde van de 3de graad Basiszorg en ondersteuning behaal je beroepskwalificaties (BK’s):

  • BK huishoudhulp zorg: verleent huishoudelijke hulp en zorgt voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning teneinde een aangename leefomgeving te behouden en/of te herstellen zodat de cliënt thuis kan blijven wonen.
  • BK logistiek assistent in de zorg: voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit teneinde het comfort van de zorgvrager te bevorderen
  • Relevante inhouden uit BK verzorgende/zorgkundige en BK kinderbegeleider

Op het einde van de 3de graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn behaal je beroepskwalificaties (BK’s):

  • BK huishoudhulp zorg: verleent huishoudelijke hulp en zorgt voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning teneinde een aangename leefomgeving te behouden en/of te herstellen zodat de cliënt thuis kan blijven wonen.
  • BK logistiek assistent in de zorg: voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit teneinde het comfort van de zorgvrager te bevorderen
  • BK Medewerker kamerdienst: staat in voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes van logiesverstrekkende of toeristische organisaties (hotels, cruiseschepen, … ), werkt
    volgens de kwaliteitseisen van de organisatie, de hygiënische en veiligheidsnormen, werkt mee aan het opdienen van het ontbijt en het onderhoud van het hygiënisch
    en comfortabel verblijf te bieden.

Uurrooster

Vakken# uur
Engels2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Nederlands3
Wiskunde2
Zorg en welzijn
gezondheid en welzijn5
indirecte zorg (voeding)4
indirecte zorg (interieur)2
pedagogisch handelen5
project1
creatieve vaardigheden1
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op