4L Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.

Je bent in staat om geordend te denken, alsook om wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Je hebt aanleg voor talen en verdiept je in het taalsysteem van het Latijn. Je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal. Bovendien verdiep je je meer in de antieke cultuur en hebben Latijnse poëzie, geschiedschrijving en brieven voor jou geen geheimen meer.

Je kan kiezen tussen het basispakket van 5 lestijden wiskunde met verdieping of voor het basispakket van 4 lestijden wiskunde met 1 lestijd extra remediëring.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Taal- en Letterkunde,
 • Toegepaste taalkunde,
 • Archeologie en Kunstwetenschappen,
 • Geschiedenis,
 • Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht,
 • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen,
 • Architectuur,
 • Industriële wetenschappen en Technologie,
 • Productontwikkeling,
 • Biochemie en biotechnologie,
 • Biologie,
 • Chemie,
 • Geografie,
 • Geografie en geomatica,
 • Geologie,
 • Biomedische wetenschappen,
 • Biotechniek,
 • Bewegings-en Revalidatiewetenschappen,
 • Farmaceutische wetenschappen,
 • Sociale gezondheidswetenschappen,
 • Geneeskunde,
 • Tandheelkunde,
 • Diergeneeskunde,

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Artistieke vorming1
Engels2
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Latijn6
Lichamelijke opvoeding2
NW Biologie1
NW Chemie1
NW Fysica1
Nederlands4
Wiskunde*5
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud * Keuze tussen: 5u wiskunde (verdieping) of 4u wiskunde + 1u remediëring

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op