5LWI Latijn - Wiskunde

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Deze richting biedt een beperkte uitbreiding van wetenschappen (chemie, biologie, fysica).

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Taal- en Letterkunde,
 • Toegepaste taalkunde,
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Afrikaanse talen en culturen,
  • Oost-Europese talen en culturen,
  • Oosterse talen en culturen,
  • Taal- en regiostudies
 • Archeologie,
 • Kunstwetenschappen,
 • Geschiedenis,
 • Godgeleerdheid,
 • Godsdienstwetenschappen,
 • Kerkelijk recht,
 • Wijsbegeerte,
 • Moraalwetenschappen,
 • Architectuur,
 • Industriële Wetenschappen en Technologie,
 • Productontwikkeling,
 • Toegepaste wetenschappen,
 • Toegepaste biologische wetenschappen,
 • Architectuur,
 • Biotechniek,
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Digital design,
  • Industriële wetenschappen en Technologie
 • Computerwetenschappen,
 • Fysica,
 • Fysica en sterrenkunde,
 • Informatica,
 • Wiskunde,
 • Gezondheidszorg
 • Psychologie,
 • Pedagogische wetenschappen,
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Pedagogie van het jonge kind,
  • Sociaal-agogisch werk
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Global communication,
  • International Affairs,
  • Sociaal-economische wetenschappen,
  • Politieke wetenschappen,
  • Sociale wetenschappen,
 • Rechten,
 • Notariaat,
 • Criminologische wetenschappen,
 • Onderwijs,
 • Geneeskunde,
 • Tandheelkunde,
 • Diergeneeskunde

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie2
Engels2
Financieel-economische vorming1
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Latijn4
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde7
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op