4EW Economische Wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit en is uitermate geschikt voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Je bent geïnteresseerd in de economische actualiteit. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Talen zijn een waardevolle aanvulling in deze studierichting. Meertaligheid blijft een pluspunt in onze huidige multiculturele maatschappij. De klemtoon ligt op taalvaardigheid en communicatie.

Je kan kiezen tussen het basispakket van 5 lestijden wiskunde met verdieping of voor het basispakket van 4 lestijden wiskunde met 1 lestijd extra remediëring.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen:

  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde,
  • Economische en Toegepaste economische wetenschappen,
  • Taal- en Letterkunde,
  • Toegepaste taalkunde
  • Onderwijs

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Artistieke vorming1
Economie6
Engels2
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
NW Biologie1
NW Chemie1
NW Fysica1
Nederlands4
Wiskunde*5
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud * Keuze tussen: 5u wiskunde (verdieping) of 4u wiskunde + 1u remediëring

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op