5EM Economie - Moderne Talen

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

De leerlingen leren macro- en micro-economische concepten analyseren. Aspecten van financiering en fiscaal recht, accounting en analyse van de jaarrekening komen aan bod.
Wiskunde wordt uitgebreid met matrices, functies, integralen, statistiek en in het uitgebreide pakket moderne talen (Nederlands, Frans en Engels) worden
taalsystematiek, communicatieve vaardigheden en literatuur belicht. Ook Duits behoort tot het pakket moderne talen.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Taal- en Letterkunde,
 • Toegepaste taalkunde,
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Afrikaanse talen en culturen,
  • Oost-Europese talen en culturen,
  • Oosterse talen en culturen,
  • Taal- en regiostudies)µ
 • Handelswetenschappen,
 • Bedrijfskunde,
 • Politieke wetenschappen,
 • Sociale wetenschappen,
 • Rechten, Notariaat,
 • Criminologische wetenschappen,
 • Onderwijs,
 • Gecombineerde studiegebieden
  • International Affairs,
  • Sociaal-economische wetenschappen

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Duits2
Economie5
Engels4
Financieel-economische vorming1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichemelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde4
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op