1B B-stroom

In het eerste leerjaar B krijg je als leerling op Sint-Laurens een pakket van 27 lesuren algemene vorming. In het tweede jaar gaat dat over 20 lesuren.

Klasuur

Leerlingen moeten wennen aan een nieuwe school, nieuwe leerkrachten, nieuwe vakken en een nieuwe manier van leren. Om de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs vlot te laten verlopen, wordt er wekelijks één uur de tijd vrijgemaakt om samen met de klastitularis hierrond te werken: hoe loopt het in de klas, wat waren leuke momenten, wanneer liep het moeilijker en hoe kunnen we dit samen op een creatieve manier aanpakken. Thema’s zoals pesten, respect, vriendschap, opkomen voor jezelf … komen hier aan bod.

De leerlingen leren ook vlot met Smartschool werken, krijgen info over de nettiquette van een e-mail en besteden aandacht aan het maken van een goede boekentas, een examenplanning en methoden om te leren studeren.

Flexuren

Omdat we het van belang vinden om jou te stimuleren in je leerproces en het beste uit jezelf te halen, hebben we ervoor gekozen als school om 2 flexuren te organiseren. In die flexuren zullen wij ondersteuning bieden bij het maken van huiswerk en opdrachten, het verder ontwikkelen van jouw digitale vaardigheden en het voorbereiden van de leerstof.

Voor leerlingen bij wie het maken van huiswerk vlot verloopt, zullen wij uitdagingen bieden op het gebied van algemene vakken. Op deze manier streven wij ernaar om elke leerling te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en zich verder te ontwikkelen op zowel theoretisch als persoonlijk vlak.

Wij kijken ernaar uit om samen met jou aan de slag te gaan tijdens de flexuren en om jouw talenten te laten groeien.

Verkennend project

Gedurende 4 lesuren per week worden de praktische vaardigheden die je in het vak Techniek aanleert gekoppeld aan jouw algemene vakken.

We zetten hier in op je verschillende talenten. Sommige zijn misschien nog te ontdekken, andere vaardigheden kunnen verder ontwikkelen. Stem-technieken, Maatschappij en welzijn en Economie en organisatie komen projectmatig aan bod.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Uurrooster

Vakken# uur
Godsdienst2
Nederlands4
Frans2
Engels1
Mavo2
Natuurwetenschappen2
Wiskunde4
Lichamelijke opvoeding2
Beeld1
Muzikale opvoeding1
Techniek4
Klasuur1
Verkennend project + Be You!4
Flexuren2
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op