7KB-D Kinderbegeleider duaal

Deze duale opleiding is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

  • Beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters, niveau 4;
  • Beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen, niveau 4.

In de opleiding Kinderbegeleider duaal komen verplicht 2 doelgroepen aan bod: enerzijds baby’s en peuters, anderzijds schoolgaande kinderen van de basisschool.

Je leert baby’s en peuters opvoeden en verzorgen in samenwerking met ouders, collega’s en externen. Je houdt daarbij rekening met de diversiteit in de samenleving om zo baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en om de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen.

Je leert schoolgaande kinderen van de basisschool begeleiden buiten de schooltijd. Je draagt bij aan hun algemene ontwikkeling in samenwerking met ouders, collega’s en externen. Je houdt met de diversiteit in de samenleving om het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen.

Om te zorgen dat leerlingen zo breed mogelijk ingezet kunnen worden om ervaring op te doen, kunnen leerlingen voor maximaal ¼ van de tijd op de werkvloer meedraaien in een bredere doelgroep om zo extra relevante ervaring op te doen.

Uurrooster

Vakken# uur
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Frans2
Expressie2
Beroepsgerichte vorming (opleidingsinstelling)3
Beroepsgerichte vorming (bedrijfsinstelling)23
Totaal38
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op