7KG Kantooradministratie en gegevensbeheer

Tijdens dit specialisatiejaar doe je vooral veel praktijkervaring op en word je steeds beter in het uitvoeren van administratieve taken van een modern bedrijf. Ook specialiseer je je verder in verkooptechnieken. Via stages leer je het bedrijfsleven van binnenuit kennen, vergroot je kennis en werkervaring. Hierdoor krijg je de finesses van de computer steeds beter onder de knie en leer je steeds beter zakelijk communiceren in verschillende talen.

De informaticavaardigheden worden hier verder uitgediept en aan de hand van projecten en een minionderneming wordt alles in praktijk gebracht. Je loopt opnieuw stage en maakt een geïntegreerde proef.

Bij het beëindigen van het 7de jaar behaal je een attest bedrijfsbeheer. Met dit attest mag je je als zelfstandige vestigen.

Je hebt interesse in logistieke en administratieve taken binnen het bedrijf en wordt geboeid door de structuur van de moderne onderneming. Je werkt graag met een computer en kan nauwgezet werken. Aanleg voor moderne vreemde talen en communicatieve vaardigheden zijn een bijna noodzakelijke meerwaarde.

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Na een 7de jaar kan je doorzetten en een Se-n-Se- of bacheloropleiding volgen of werk zoeken op de arbeidsmarkt.

Uurrooster

Vakken# uur
Godsdienst2
Engels2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Business support6
Integrale projecten4
Stage10
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op