6WZW Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens en de natuurwetenschappen. Dit alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Deze studierichting is gericht op een specifieke waaier aan vervolgopleidingen waar mens en samenleving centraal staan. Het combineert een brede algemene vorming met een inleiding in de filosofie, sociologie en psychologie.

Je bent nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving. Je hebt interesse in je eigen gedrag en dat van anderen. Deze domeingebonden richting doet je nadenken over essentiële levensvragen en leert je kritisch omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen. Je bent geboeid door de actualiteit.

Welzijnswetenschappen verkent de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement en levert hier een bijdrage in. Je bezit een basis aan communicatieve vaardigheden en je bent bereid deze aan te scherpen. Sociaalvoelend zijn, in team kunnen functioneren en durven verantwoordelijkheid te nemen is een noodzakelijke voorwaarde. Je hebt respect voor iedereen.

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Sociale gezondheidswetenschappen,
 • Gezondheidszorg,
 • Wijsbegeerte en moraalwetenschappen,
 • Criminologische wetenschappen,
 • Sociale wetenschappen,
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen,
 • Paramedische wetenschappen,
 • Pedagogie van het jonge kind,
 • Sport en bewegen,
 • Onderwijs,
 • Sociaal-agogisch werk,
 • Verpleegkunde,
 • Ergotherapie,
 • Logopedie,
 • Voedings- en dieetkunde,
 • Orthopedagogie,

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Artistieke vorming1
Engels2
Filosofie3
Frans2
Geschiedenis1
Gezondheidszorg1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
NW Biologie1
NW Chemie1
NW Fysica1
Nederlands4
Sociale en gedragswetenschappen (psychologie, pedagogie, communicatieve vaardigheden, recht, sociale wetenschappen, onderzoekend leren)6
Statistiek1
Wiskunde3
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op