6WW Wetenschappen - Wiskunde

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit biologie, chemie, fysica, aardwetenschappen en wiskunde.

Wetenschappen-wiskunde helpt jou de wondere wereld van biologie, chemie en fysica verder eigen te maken. Natuurfenomenen blijf je bestuderen. Wetenschappelijke problemen leer je minutieus ontleden en kritisch analyseren. De vele wetenschappelijke stellingen, wetten en ontdekkingen krijgen een praktische toepassing in de lessen.

Een groot pakket wiskunde behoort tot je programma. Je werkt aan de vaardigheid te abstraheren en formeel-logisch te denken. De gekende delen algebra, goniometrie en meetkunde worden verder uitgediept. Nieuwe domeinen zoals analyse, analytische meetkunde en kansrekening worden aangebracht.

De abstracte theorie van de wiskunde blijf je toepassen in wetenschappen. Je beschikt over een abstraherend vermogen en zin voor nauwkeurigheid, vaardigheden die jou helpen bij het uitvoeren en verwerken van proeven en wetenschappelijke experimenten. Je kan methodisch werken en problemen planmatig aanpakken. Als leerling ben je sterk theoretisch ingesteld en ben je vaardig in het structureren en het zoeken naar oplossingen voor wiskundige problemen. Je beschikt bovendien over voldoende zelfstandigheid en doorzettingsvermogen om de leerstof te onderhouden.

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Studiegebied STEM:
  • Architectuur,
  • Industriële wetenschappen en technologie,
  • Productontwikkeling,
  • Toegepaste wetenschappen,
  • Biotechniek,
  • Biomedische wetenschappen,
  • Toegepaste wetenschappen,
  • Toegepaste biologische wetenschappen,
  • Biochemie en biotechnologie,
  • Biologie,
  • Chemie,
  • Geografie,
  • Geologie,
  • Bewegings-en Revalidatiewetenschappen,
  • Farmaceutische wetenschappen,
  • Geneeskunde,
  • Tandheelkunde,
  • Diergeneeskunde,
 • Taal- en letterkunde,
 • Economie,
 • Sociale wetenschappen,

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Artistieke vorming1
Biologie2
Chemie2
Engels2
Frans3
Fysica3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informaticawetenschappen1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde7
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op