6MT Moderne Talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal, Spaans. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

In de vakken Nederlands, Frans en Engels komen taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, relatie taaluitingen en gebruikers, taalvariatie, tekstopbouw, communicatieve vaardigheden en literatuur aan bod.

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Taal- en Letterkunde,
 • Toegepaste taalkunde,
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Afrikaanse talen en culturen,
  • Oost-Europese talen en culturen,
  • Oosterse talen en culturen,
  • Taal- en regiostudies
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Global Communication,
  • International Affairs,
  • Sociaal-economische Wetenschappen,
  • Politieke wetenschappen
  • Sociale Wetenschappen,
 • Rechten,
 • Notariaat,
 • Criminologische Wetenschappen,
 • Onderwijs,
 • Handelswetenschappen,
 • Bedrijfskunde,
 • Journalistiek,
 • Media en Entertainment Business,
 • Communicatiemanagement

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Artistieke vorming1
Duits3
Engels4
Frans5
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Nederlands taalredactie2
Spaans2
Wiskunde3
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op