6LM Latijn - Moderne Talen

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Het uitgebreide pakket moderne talen (Nederlands, Frans, Engels) is gericht op taalsystematiek, communicatieve vaardigheden en literatuur.

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Taal- en Letterkunde,
 • Toegepaste taalkunde,
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Afrikaanse talen en culturen,
  • Oost-Europese talen en culturen,
  • Oosterse talen en culturen,
  • Taal- en regiostudies
 • Archeologie en Kunstwetenschappen,
 • Geschiedenis,
 • Godgeleerdheid,
 • Godsdienst-wetenschappen,
 • Kerkelijk recht,
 • Wijsbegeerte,
 • Moraalwetenschappen,
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Pedagogie van het jonge kind,
  • Sociaal-agogisch werk
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Global communication,
  • International Affairs,
  • Sociaal- economische wetenschappen,
  • Politieke wetenschappen,
  • Sociale wetenschappen,
  • Rechten,
  • Notariaat,
  • Criminologische wetenschappen,
  • Onderwijs
 • Handelswetenschappen,
 • Bedrijfskunde,
 • Journalistiek,
 • Communicatiemanagement

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Artistieke vorming1
Duits3
Engels3
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Latijn4
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Spaans2
Wiskunde3
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op