6EWI Economie - Wiskunde

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.
Naast het uitgebreide pakket wiskunde is er specifiek aandacht voor Informatica-wetenschappen (algoritmen en programmeren).

In het vak economie komen specifiek analyse van macro- en micro-economische concepten, aspecten van financiering en fiscaal recht evenals accounting en analyse van de jaarrekening aan bod.

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Architectuur,
 • Industriële wetenschappen en Technologie,
 • Productontwikkeling,
 • Toegepaste wetenschappen
 • Toegepaste architectuur,
 • gecombineerde studiegebieden
  • Digital design,
  • Industriële wetenschappen en Technologie
 • Computerwetenschappen,
 • Fysica,
 • Fysica en sterrenkunde,
 • Informatica,
 • Wiskunde,
 • Economische en Toegepaste economische wetenschappen,
 • Handelswetenschappen,
 • Bedrijfskunde,
 • Politieke wetenschappen,
 • Sociale wetenschappen,
 • Rechten,
 • Notariaat,
 • Criminologische wetenschappen,
 • Verkeerskunde,
 • Onderwijs,
 • Gecombineerde studiegebieden
  • International Affairs,
  • Sociaal-economische wetenschappen

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Artistieke vorming1
Economie5
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informaticawetenschappen1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde7
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op