6EMT Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting met een dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en maken uitgebreid kennis met industriële technologie. Het specifieke gedeelte steunt op een wetenschappelijke basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica) en de praktische uitvoering zoals beschreven in de onderliggende beroepskwalificaties.

Je verwerft inzicht in de mechanica van krachten, bewegingen, arbeid en energie, druk, warmte, fluïdomechanica. Anderzijds komt heel wat elektriciteit, elektromagnetisme en elektronica aan bod. Elektropneumatica en automatisatie worden bestudeerd en via projecten worden de toepassingen verkend.

Je hebt interesse in technologie en in het bijzonder in onderhoud van mechanische en elektrische systemen. Je werkt niet alleen met je hoofd, maar gaat ook aan de slag met toepassingen in technische realisaties. Je leert verschillende materialen kennen, gereedschappen kiezen en gebruiken, ontwerpen en constructies bouwen, … al dan niet met behulp van ict. Je leert programmeerbare sturingen aansluiten en programmeren. Meettechnieken en meetmethoden leer je gericht toepassen tijdens onderhouds- en diagnosetechnieken. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken vormen een rode daad doorheen de studierichting. Met een goede dosis technisch inzicht en voldoende handigheid en nauwkeurigheid kan jij theorie omzetten in de praktijk.

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Bacheloropleidingen

 • Industriële wetenschappen en Technologie:
  • Autotechnologie,
  • Elektromechanica,
  • Elektronica-ICT,
  • Energiemanagement,
  • Energietechnologie,
  • Ecotechnologie,
  • Luchtvaart
 • Onderwijs

Relevante Se-n-Se:

  • Technieker industriële procesautomatisatie
  • Polyvalent technieker havenvoertuigen
  • Chemische procestechnieken

Arbeidsmarkt

Op het einde van de 3de graad Elektromechanische technieken behaal je de beroepskwalificatie:

 • BK Elektromecanicien: is belast met het plannen en uitvoeren van correctieve en preventieve acties om de functionaliteit van industriële machines, installaties of systemen te behouden en de verwachte levensduur te verzekeren. Dit zowel voor mechanische als elektrische systemen.

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Artistieke vorming1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands2
Wiskunde3
Elektromechanische technieken
mechanica1
elektriciteit2
mechanica technologie3
elektriciteit technologie3
realisaties6
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op