5OVB Opvoeding en Begeleiding

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider, pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

In gedragswetenschappen komen strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie aan bod met een focus op de levensfase van het kind (0-12jaar). Pedagogische modellen leren toepassen op de kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek.

In filosofie wordt vooral ingegaan op het reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de kinderopvang en welzijnszorg met aandacht voor filosofische mensvisies en moraal filosofische stromingen.

In gezondheid en welzijn ligt de focus voornamelijk op de vorming tot kinderbegeleider van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen. Het gezondheidsgedrag bij kinderen en mensen met een beperking krijgt hier veel aandacht. De gezondheidstoestand leren observeren vanuit een holistische blik en je observaties delen in team. Stage bij voornamelijk kinderen en kinderen met een beperking is een vast onderdeel binnen de opleiding.

Je hebt interesse in onze leefomgeving, bent sociaalvoelend en hebt een groot inlevingsvermogen. Je werkt graag systematisch, zelfstandig en hygiënisch. Graag werken met kinderen is noodzakelijk. Je bezit een goede dosis praktische vaardigheden en wil zorgend aandacht aan anderen schenken. Je kan ook in een team functioneren en verantwoordelijkheid dragen, met respect voor iedereen. Je bezit een basis aan communicatieve vaardigheden en je bent bereid deze verder in te oefenen.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Bacheloropleidingen

 • Ergotherapie,
 • Logopedie,
 • Onderwijs,
 • Sociaal agogisch werk,
 • Pedagogie van het jonge kind,
 • Orthopedagogie,

Relevante Se-n-Se

 • Persoonsbegeleider
 • Medisch administratief assistent
 • Tandartsassistent

Arbeidsmarkt

Op het einde van de 3de graad behaal je beroepskwalificaties (BK’s):

 • BK Kinderbegeleider baby’s en peuters: De kinderbegeleider baby’s en peuters voedt de baby’s en peuters op, verzorgt hen en doet dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen. De kinderbegeleider stimuleert de baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling en ondersteunt de ouders als eerste opvoeders.
 • BK Kinderbegeleider schoolgaande kinderen: De kinderbegeleider schoolgaande kinderen begeleidt de kinderen van de basisschool buiten de schooltijd en draagt bij aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen.

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Engels2
Financieel-economische vorming1
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands2
Wiskunde2
Opvoeding en begeleiding
psychologie3
pedagogie5
EHBO2
seminarie1
expressie1
stage4
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op