5MWE Moderne Talen - Wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast komen biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.

Deze studierichting combineert het verbaal-literaire van de moderne vreemde talen met de exacte wetenschappen. Meertaligheid blijft een pluspunt in onze huidige multiculturele maatschappij. Je krijgt een intens taalbad met de studie van het Frans, Engels en Duits. De klemtoon ligt op je taalvaardigheid. Communiceren is het hoofddoel, maar het virtueel reizen naar het Frankrijk van Molière, het Engeland van Shakespeare en het Duitsland van Goethe verruimen je blik. De kennis van moderne vreemde talen vergroot de toegankelijkheid tot anderstalige wetenschappelijke literatuur en vergemakkelijkt internationale contacten. Deze richting biedt ook een doorgedreven studie van biologie, chemie en fysica. Wetenschappelijke problemen leer je minutieus ontleden en kritisch analyseren.

Het spreekt voor zich dat je over een grote aanleg voor talen beschikt. Literatuur boeit jou en je wil moderne vreemde talen onder de knie krijgen. Een ruime belangstelling voor cultuur is mooi meegenomen. Je hebt ook een grote interesse in natuurverschijnselen en het verklaren ervan. Je beschikt over een abstractievermogen en kan de nodige verbanden leggen. Drang naar inzicht, zin voor nauwkeurigheid en analyse, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en planmatig werken zijn belangrijke vereisten. Je studiehouding moet gericht zijn op het begrijpend studeren van de leerstof.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Master- en bacheloropleidingen

 • Bedrijfsmanagement,
 • Journalistiek,
 • Media,
 • Onderwijs,
 • Taal- en Letterkunde,
 • Toegepaste taalkunde,
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Afrikaanse talen en culturen,
  • Oost-Europese talen en culturen,
  • Oosterse talen en culturen,
  • Taal-en regiostudies
 • Communicatiewetenschappen,
 • Architectuur,
 • Productontwikkeling,
 • Wetenschappen
  • Biochemie en biotechnologie,
  • Biologie,
  • Chemie,
  • Geografie,
  • Geografie en geomatica,
  • Geologie
 • Biomedische wetenschappen,
 • Biotechniek,
 • Bewegings-en Revalidatiewetenschappen,
 • Farmaceutische wetenschappen

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde2
Biologie1
Chemie3
Duits2
Engels4
Financieel-economische vorming1
Frans3
Fysica2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op