5GZ Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, toegepaste filosofie, recht en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk- theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

In gedragswetenschappen komen strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie aan bod met een focus op de levensfase van de volwassene en de oudere.

In filosofie wordt vooral ingegaan op het reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de gezondheidszorg met aandacht voor filosofische mensvisies en moraal filosofische stromingen.

In gezondheid en welzijn ligt de focus voornamelijk op de vorming tot zorgkundige/verzorgende. De gezondheidstoestand leren observeren vanuit een holistische blik en je observaties delen in team. Het adviseren en ondersteunen bij activiteiten van het dagelijkse leven. Stage bij voornamelijk oudere zorgvrager is een vast onderdeel binnen de opleiding.

Je hebt interesse in onze leefomgeving, bent sociaalvoelend en hebt een groot inlevingsvermogen. Je werkt graag systematisch, zelfstandig en hygiënisch. Graag werken met volwassenen en ouderen is noodzakelijk. Je bezit een goede dosis praktische vaardigheden en wil zorgend aandacht aan anderen schenken. Je kan ook in een team functioneren en verantwoordelijkheid dragen, met respect voor iedereen. Je bezit een basis aan communicatieve vaardigheden en je bent bereid deze verder in te oefenen.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Bacheloropleidingen

 • Ergotherapie,
 • Verpleegkunde,
 • Logopedie,
 • Onderwijs,
 • Sociaal agogisch werk, Orthopedagogie,
 • Voedings- en dieetkunde,

Relevante Se-n-Se

 • Persoonsbegeleider
 • Medisch administratief assistent
 • Tandartsassistent

Arbeidsmarkt

Op het einde van de 3de graad behaal je beroepskwalificaties (BK’s):

 • BK Verzorgende: De verzorgende ondersteunt de zorgvrager en zijn omgeving bij de activiteiten van het dagelijks leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg en bij activiteiten zowel binnen als buitenshuis.
 • BK Zorgkundige: De zorgkundige volgt onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op, begeleidt deze bij de activiteiten van het dagelijks leven, voert toegewezen verpleegkundige handelingen uit en staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning.

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Engels2
Financieel-economische vorming1
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands2
Wiskunde2
Gezondheidszorg
agogische handelen2
psychologie1
zorgend handelen4
anatomie2
seminarie2
expressie1
stage4
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op