5BCT Biotechnologische en Chemische Technieken

Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting met een dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en in het specifiek gedeelte ligt de focus op chemie en biologie. Leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis in deze vakken en via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkelen leerlingen competenties van de operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

In biologie komen eigenschappen van levende systemen aan bod en wordt de microscopie en microbiologie die aangebracht werd in de tweede graad verder uitgebreid. Celtypen en weefsels, genetica en biotechnologie worden bestudeerd. In chemie staan inzichten in bouw, classificatie, structuur en eigenschappen van materie centraal naast de wisselwerking tussen materie en energie.

In fysica wordt vooral ingegaan op productiesystemen, energiekringen, automatisatie, meet- en regeltechniek, sensoren, materietransport, … De stap van schoolse laboratoriumcontext naar een industriële context wordt gezet.
In labo-uren worden biotechnologische en chemische technieken, analysetechnieken, productietechnieken, … aangebracht en ingeoefend. Veiligheid, milieu en kwaliteitsbewustzijn krijgen een belangrijke plaats.

Je kiest voor deze richting als je houdt van chemie, laboactiviteiten en biochemische processen. Je werkt graag nauwkeurig en hebt oog voor detail.
Onderzoeken, analyseren en oplossingen zoeken voor problemen zijn een kolfje naar jouw hand.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Bacheloropleidingen

 • Biotechniek,
 • Chemie,
 • Biochemie,
 • Milieutechnologie,
 • Agro- en biotechnologie,
 • Energietechnologie,
 • Gezondheidszorg,
 • Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie),
 • Onderwijs

Relevante Se-n-Se

  • Farmaceutisch technisch assistent
  • Regelaar textielproductiemachines
  • Chemische procestechnieken

Arbeidsmarkt

Op het einde van de 3de graad behaal je 3 beroepskwalificaties (BK’s):

 • BK Labotechnisch medewerker: voert eenvoudige routinematige analyses uit op zelfgenomen stalen, houdt het laboratorium(materieel) operationeel en voert basisonderhoud uit ter ondersteuning van laboratoriumwerkzaamheden.
 • BK Laboratoriumassistent: kiest de gepaste werkwijze voor de uit te voeren analyses, bereidt eenvoudige analyses voor, analyseert en evalueert stalen en zorgt voor voldoende beschikbaar en goed onderhouden laboratoriummaterieel ter ondersteuning van laboratoriumwerkzaamheden.
 • BK Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie: heeft als takenpakket het opvolgen van productiegegevens, het instellen, bedienen en het sturen van de productie, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften.

Uurrooster

Vakken# uur
Aardrijkskunde1
Engels2
Financieel-economische vorming1
Frans2
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde3
Biotechnologische en chemische technieken
biologie2
fysica en productietechnieken4
algemene chemie (inclusief labo en werkplekleren)5
bio-organische chemie (inclusief labo en werkplekleren)5
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op