4E Elektriciteit

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Deze richting focust op het verwerven van de basisvaardigheden. Lesuren theorie worden afgewisseld met heel wat uren praktijk. Je leert een elektrische installatie in een nieuwe woning plaatsen of een bestaande installatie renoveren. Je leert de belangrijkste symbolen van elektrische schema’s kennen, tekenen en begrijpen, en fouten in elektrische schema’s opzoeken.

Het trekken van draden, het plaatsen van kabels, het oplossen van elektrische storingen, het aansluiten van toestellen zoals een videofoon, deurbel, parlofoon of dimmers: het komt allemaal aan bod. De nieuwste ontwikkelingen op gebied van elektriciteit, energiebesparingen, wetgeving en domotica worden opgevolgd. Bovendien wordt een basis gelegd om aan meer complexe residentiële en industriële elektrische installaties te werken.

Naast elektrische installaties, wordt ook kennisgemaakt met sanitaire installaties waar je leert om eenvoudige elementen te monteren en testen op lekdichtheid.  Je maakt kennis met onderdelen van een voertuig en hoe deze gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden.  Je leert machineonderdelen monteren en eenvoudige onderhoudsacties uitvoeren.  Een eerste kennismaking met eenvoudige elektropneumatische schakelingen staat ook op het programma.

Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Doorstroommogelijkheden binnen onze school

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Arbeidsmarkt

Op het einde van de 3de graad Elektrische installaties behaal je de beroepskwalificatie:

  • BK Elektrotechnisch installateur: monteert en plaatst leidingen en dozen, trekt draden en kabels, plaatst en sluit elektrische componenten aan in de verschillende borden conform het AREI teneinde de eigen elektrische installatie in bedrijf te stellen.

Uurrooster

Vakken# uur
Engels2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Nederlands3
Wiskunde2
Elektriciteit
theorie6
praktijk12
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op