Respect is een basishouding die de relatie tussen mensen kenmerkt. Het betekent dat we waardering hebben voor elkaar omwille van persoonlijke kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.

Respect betekent voor onze school ook gelijkwaardigheid tussen mensen en hun keuze voor een studierichting. Elke finaliteit heeft haar eigenheid en specifieke opleidingsdoelen waarvoor andere kwaliteiten en competenties noodzakelijk zijn.

Wij vinden het van belang dat elke leerling goed georiënteerd wordt zodat hij of zij kan aansluiten en positieve leerervaringen kan opdoen om zich zo voor te bereiden op hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Om tot leren te komen is het ook van belang dat alle leerlingen en medewerkers op een respectvolle manier omgaan met het aangeboden materiaal om samen een aangename leefomgeving te creëren.