Wij richten ons op kwaliteitsvol en competentiegericht onderwijs: kennis, vaardigheden en attitudes zijn wezenlijke radertjes in het geheel en komen in dezelfde mate aan bod. Elke leerling moet ook zichzelf kunnen zijn. Bij ons krijgen ze dan wel de kans de grenzen van hun kennen en kunnen af te tasten, de lat mag hoog liggen, maar ze moet haalbaar blijven.

Onderwijsinspectie

Het is de taak van scholen om kwaliteitsvol onderwijs te verschaffen; een opdracht die we elke dag opnieuw aangaan met ons voltallig korps vanuit passie en gedrevenheid.

Op regelmatige basis controleert de Vlaamse onderwijsinspectie of we dit ook goed doen. Zij doen dit door twee onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling haar eigen kwaliteit?
  • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling kwaliteitsvol onderwijs?

Om deze vragen te beantwoorden, onderzoekt men de werking van de school tijdens een doorlichting. Deze bevindingen rapporteert men in een verslag.

De laatste doorlichting van onze school dateert van 4 tot 8 november 2019. Wij verkregen een gunstig advies.

De school engageert zich om met de tekorten en ontwikkelkansen aan de slag te gaan, zodat onze kwaliteit stijgt en blijft stijgen.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Vlaamse onderwijsinspectie https://www.onderwijsinspectie.be/nl