6EM (2023-2024) Economie - Moderne Talen

Het economisch functioneren van onze samenleving staat hier centraal. De lessen laten jou toe na te denken over actuele sociaal-economische verschijnselen. Cijfers en gegevens zijn er genoeg, maar de betekenis ervan blijft al te vaak onbegrijpelijk en ontoegankelijk. Je krijgt inzicht in de samenhang tussen het beschikbare cijfer- en feitenmateriaal in dagbladen, tijdschriften en het internet, en de theoretische benadering in boeken en cursussen.

Talen zijn een waardevolle aanvulling in deze studierichting. Meertaligheid blijft een pluspunt in onze huidige multiculturele maatschappij. Je krijgt een intens taalbad met de studie van het Frans, Engels en Duits. De klemtoon ligt op je taalvaardigheid. Communiceren is het hoofddoel, maar het virtueel reizen naar het Frankrijk van Molière, het Engeland van Shakespeare en het Duitsland van Goethe verrijken en verruimen je blik. Om dan nog te zwijgen over de geneugten van de Franse vins, Engelse scones en Duitse Bratwürste!

Doorstroommogelijkheden bij afstuderen

Deze richting opent perspectieven voor professionele bachelors of academische studies zoals Handelswetenschappen, Toegepaste taalkunde, Taal- en letterkunde, Pedagogische wetenschappen, …

Uurrooster

Vakken# uur
Godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels3
Duits2
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Esthetica1
Economie4
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Lichamelijke opvoeding2
Seminarie2
Totaal32
lessentabel onder voorbehoud

Meer vragen?

Indien u vragen heeft die op deze pagina niet werden beantwoord, kan u altijd contact opnemen met de school.

Neem contact op